Die gratis Afrikaanse speltoetser vir Microsoft Office (Windows en Mac)

Lisensieooreenkoms

WSpel is die handelsmerk en kopiereg van Johan en Elfia Visser.  Hierdie kopiereg is van toepassing op al die lêers in die WSpel-pakket asook die lisensieooreenkoms en -voorwaardes.

 • Die lisensie beskryf die voorwaardes waaronder u WSpel mag gebruik en versprei.  Daar word aanvaar dat u die voorwaardes verstaan en die ooreenkoms aanvaar die oomblik wanneer u voortgaan om die speltoetser op u rekenaar te installeer.
 • Die gebruik van die letter q of enige ander letter voor of na enige woord om skryftekens te verkry of sinsnedes te manipuleer, is deel van WSpel se kopiereg en mag deur geen ander speltoetser ter wêreld gebruik word nie.
 • WSpel is gratis deelprogrammatuur.  Die lisensie is nie ontwerp om u vryheid te beperk nie, slegs om te verseker dat die program gratis vir almal bly.
 • WSpel mag gratis gebruik word deur enige persoon, organisasie, besigheid, regeringsinstansies, skole en universiteite, ens. en kan as sodanig gratis afgelaai word by WSpel se webblad http://www.wspel.co.za en van tyd tot tyd gratis opgedateer word.
 • As dit op ‘n ander wyse verskaf of bekom word, bv. afskrifte aan of van vriende, moet dit ten alle tye gratis wees en selfs nie eens die dupliseerkoste mag van die ontvanger verhaal word nie.
 • Geen veranderinge of wysigings van enige aard mag aangebring word aan die inhoud of enige deel van WSpel nie.
 • Die volledige pakket met alle leers moet (volledig en onveranderd) ten alle tye op die CD (of enige ander medium wat vir die verspreiding gebruik word), wees en die ontvanger mag geensins onder die indruk gebring word dat WSpel enigiets anders as gratis deelprogrammatuur is nie.
 • WSpel mag nie saam met ‘n nuwe rekenaar verkoop word nie.  Dit mag wel gratis saam met die nuwe rekenaar verskaf word soos hierbo aangedui.
 • WSpel mag nie op ‘n ander webwerf as die aangeduide een van WSpel (http://www.wspel.co.za) in sy huidige of ‘n gewysigde vorm verskaf word nie.  Daar is voorsiening gemaak om te kan bepaal of die woordelys gekopieer is en byvoorbeeld slegs van ‘n ander naam voorsien is.
 • Geen waarborg word verskaf vir enige verlies of skade van enige aard as gevolg van die gebruik van die program nie.  U gebruik WSpel op u eie risiko en verantwoordelikheid.  Die eienaars, kopiereghouers, medewerkers en verspreiders is ook nie aanspreeklik vir enige verlies of skade as gevolg van wangebruik of wanfunksie van die program nie.
 • Johan en Elfia Visser behou die reg voor om sonder vooraf kennisgewing uitsonderings aan die lisensieooreenkoms te maak of te wysig.

In liefdevolle herinnering aan Thomas C. Ellis (1934 – 2018)

Kopiereg sedert © 2002 Johan & Elfia Visser.  Alle regte voorbehou.

Tag Cloud

%d bloggers like this: